O nás

O nás

Right Image

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., datuje svůj vznik do roku 2001, kdy bylo součástí města Ostrava a spravovalo řadu zaběhlých městských služeb (pro muže bez přístřeší, pro matky s dětmi, pro manžely a partnery, později pro mladé dospělé). Rovněž bylo provozovatelem sociálního bydlení a podporovatelem sociálního podnikání.

 

Dnes je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby (azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, pečovatelskou službu, rodinné poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), služby sociálně právní ochrany dětí (doprovázení pěstounů, poradenské zařízení pro děti) a prevenci kriminality (sekundární prevenci, volnočasové kluby) ve větších městech i menších obcích Moravskoslezského kraje (viz mapa). Naše služby a projekty naleznete v horní liště. K jejich poskytování disponujeme registrací sociálních služeb a smlouvou o závazku veřejné služby, s níž jsme zařazeni do základní sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Dále pověřením k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a povolením ke zprostředkování zaměstnání.

 

Služby financujeme z jednoletých i víceletých projektů obecní (Ostrava, Nový Jičín, Frýdek – Místek, Hlučín, Karviná, Odry ad.), krajské (Moravskoslezské) i národní úrovně (ministerstev, ESF, nadací aj.). Všechny podporovatele vidíte na úvodní stránce. Svou kvalitu podporujeme členstvím v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Asociaci poskytovatelů krizové pomoci, Asociaci dítě a rodina, Síti aktérů pro domov a spoluprací s Paktem zaměstnanosti Moravskoslezského kraje.

 

Jsme spolehlivými partnery komunitních plánování, sociálního začleňování, vybraných multidisciplinárních týmů, kampaní a dalších komisí a pracovních skupin podílejících se na rozvoji sociálních a obdobných služeb kraje. Spolupracujeme s příslušnými orgány samospráv, škol, soudů, dalších neziskovek a subjekty jako např. lékaři či policií.

 

Naše výroční zprávy:

 

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

 

Jsme na poli poskytovatelů již více než 10 let!

Left Image

Najdete nás na adresách:

Right Image

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

sídlo

phone icon Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

phone icon +420 595 054 019

phone icon css@css-ostrava.cz

Left Image

Pracovníci vedení a správy

Right Image

Mgr. Hana Schwarz

ředitelka, statutární zástupkyně

Ing. Jiří Drastík

zakladatel

Bc. Markéta Flaksová

personální ředitelka

Mgr. Veronika Dlouhá

odborná ředitelka

Kateřina Billová

administrativní pracovník

Bc. Jana Blokšová

organizační pracovník

Mgr. Barbora Bednářová

metodik

Pro více informací nás kontaktujte