Vánoční dar pro DMD

Jako každý rok, tak i v letošním roce 2023 nám Základní škola MUDr. E. Lukášové a Klegova (https://zslukasove.cz) připravila „Charitativní vánoční akci“, kde děti této ZŠ vybraly pro naše děti v DMD finanční částku 15.670,- Kč. Za tento finanční dar budou zakoupeny edukační pomůcky, hračky, knihy, stavebnice atd.

Pro více informací nás kontaktujte