Poděkování SocioFactoru

Děkujeme organizaci Sociofactor, která Centrum sociálních služeb Ostrava vybrala v roce 2020 pro realizaci projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“. Díky spolupráci, kterou jsme v prosinci 2022 úspěšně zakončili, jsme získali za dobu naší účasti cenné zkušenosti a podklady pro rozvoj našeho programu.

Tým Programu sekundární prevence

Pro více informací nás kontaktujte