KONFERENCE Rada mladších 2023

Dne 22.11.2023 jsme měli šanci účastnit se jako odborníci zajímavé konference Rada mladších v Ostravě. Jednalo se o jubilejní 10. ročník konference neziskové společnosti DĚLEJ CO TĚ BAVÍ, jichž myšlenkou je podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání, kurzů, workshopů, festivalů, příměstských táborů a konferencí.

Konference je určená k prezentaci studentů středních škol a gymnázií. Je vedena pod záštitou a s podporou MŠMT ČR, krajských úřadů, hejtmanů a odborných organizací. Letošním hlavním tématem bylo DUŠEVNÍ ZDRAVÍ v podtématech: Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+; Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika; Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace; Moje vlastní zkušenost s duševními obtížemi. My jsme akci podpořili odborností Krizového centra pro děti a rodinu.

Jsme nadšeni, že jsme tuto akci shlédli, abychom viděli, jak zajímaví, zkušení a uvědomělí studenti v našem kraji jsou.

DĚKUJEME, že jsme s vámi mohli být.

Pro více informací nás kontaktujte